Lite historik

Församlingen bildades den 8 augusti 1926 av 26 medlemmar. Mer än 900 medlemmar har sedan dess tillhört församlingen som i dag består av ca 180 medlemmar.

En öppen församling

Gudstjänsterna är öppna för alla. Den som bekänt sin tro på Kristus och låtit döpa sig kan bli medlem. Verksamheten bedrivs på ideell bas och finansieras i huvudsak av insamlade medel.

Gudstjänsten

Vi vill att gudstjänsten skall få leda dig fram till en upplevelse av Gudsnärvaro. Gudstjänsten innehåller solosång, lovsång och tillbedjan med personliga vittnesbörd. Du får lyssna till en bibeltrogen förkunnelse som uppmuntrar, utmanar och utvecklar ditt andliga liv.

Ekumenisk verksamhet

Pingstförsamlingen är medlem i Vaggeryds ekumeniska råd. Tillsammans driver vi Lyckornas förskola. Gemensamma gudstjänster ordnas flera gånger om året.

Mission

Vi deltar med Pingströrelsen i ett internationellt arbete av sociala insatser och understöd av kristen verksamhet.

Barn och Ungdom

Vi vill bereda en trygg och glad gemenskap för barn och ungdomar samt undervisa om de kristna värderingar som varit normgivande för vårt land under århundraden. Här delas erfarenheter av personlig tro på Jesus med inblick i Bibelns färgstarka berättelser.