Börja med att…

  • Erkänna din längtan och ta den på allvar.
  • Försök att ta till dig tron som en verklighet.
  • Tag kontakt med någon kristen, via församlingen eller privat.
  • Skaffa dig information om budskapet, via en samtalsgrupp, Bibeln, böcker etc.
  • Förbered dig att fatta ett beslut.

Fatta ditt beslut!

  • Erkänn ditt behov av honom. (Jag är en syndare)
  • Var villig att vända dig bort från din synd. (Ångra dig)
  • Tro att Jesus dog för dig på korset och att han uppstod från det döda.
  • Bjud genom bön in Jesus Kristus i ditt liv. (Ta emot honom som Herre och frälsare)

Förslag på bön

”Jesus, jag vet att jag är en syndare och att jag behöver förlåtelse. Jag tror att du dog för mina synder och jag vill nu vända mig bort från dem. Förlåt mig Jesus. Jag hälsar dig välkommen in i mitt hjärta och in i mitt liv. Jag vill lita på dig och följa dig. Du är min Herre och Gud. I Jesu namn, Amen.”

Om du bett denna bön i ditt hjärta, så är du frälst och vi vill att du tar kontakt med oss eller en kristen församling i din närhet.