Pingst Vaggeryd

En utsträckt hand

Till Gud, varandra och vår omvärld