Mötesplats Vaggeryd

Vi erbjuder en stunds gemenskap och fika/frukost.

Öppettider Vaggeryd: Tisdagar 14-16 och Fredagar 10-12.

Vi delar även ut matkasse vid behov.

Mötesplats är en samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och kyrkorna i Vaggeryds kommun. Mötesplats är en lågtröskelverksamhet som vänder sig till alla människor som befinner sig i någon form av utanförskap. Det kan till exempel vara missbruk, ensamhet, arbetslöshet och psykisk eller fysisk ohälsa.

Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan. Vi har alla ett behov av social samvaro och gemenskap, en meningsfull sysselsättning och hjälp om vi har hamnat snett i livet. Alla delar behövs för att åstadkomma en förändring i livet.

Kyrkorna erbjuder caféverksamhet, social samvaro, matkassar och möjlighet till samtal med kyrkornas representanter. Socialförvaltningen har öppenvård för missbrukare på mötesplats och arbetsmarknadsenheten (AME) har en sysselsättningsansvarig. Detta gör att vi kan erbjuda både behandling och sysselsättning på mötesplatserna.

Kommande