Samtalstjänst

För tidsbokning, skicka SMS till 079-052 42 26

I Pingstkyrkan Vaggeryd finns det människor som har både kompetens och vilja att samtala med dig när livet inte blivit så som du trodde eller önskade? Det kan handla om en kris eller andra problem av olika slag där du känner behov av att få dela tillvaron med någon annan i samtal. Det handlar inte om psykolog- eller kuratorssamtal, utan om själavårdande samtal som skall vara ett stöd och en hjälp för dig en bit på din livsvandring. Samtalstjänsten finns till för dig och dina vänner.

Vi har tystnadsplikt

Ett själavårdssamtal är ett möte mellan två personer där en lyssnar (själavårdaren) och en anförtror sig (konfidenten). Våra själavårdare har tystnadsplikt om det som sägs under ett enskilt själavårdssamtal.

Du väljer vad du vill prata om

Ett samtal kan handla om att dela med sig av allt eller delar av sin livssituation till Gud, att samtala om krissituationer av olika slag och att få andlig vägledning. Du styr själv över samtalet och väljer vad som skall tas upp eller inte.

Du behöver inte vara troende

Den som söker upp Pingstkyrkan för samtal behöver inte vara troende, men för oss som själavårdare är Gud och den kristna människosynen en grund i samtalet.

Varje människa har ett unikt värde för den hon är

I Bibeln, Ps 8:5, läser vi: "Vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom." Det innebär att varje människa har ett unikt värde för den hon är och inte för vad hon gör eller presterar, oavsett vilka omständigheter i livet som hon befinner sig i. Vi tror att Gud har en plan för varje individ.

Själavårdsnätverket

Pingstkyrkan är en del av Pingstkyrkornas Själavårdsnärverk i Södra Vätterbygden vilket innebär att vi kan hjälpa dig att få kontakt med andra själavårdare i regionen om du av någon anledning skulle vilja prata med någon som inte bor i Vaggeryd eller har direktkontakt med vår församling.

För tidsbokning, skicka SMS till 079-052 42 26