Om oss

Församlingen bildades den 8 augusti 1926 av 26 medlemmar. Mer än 900 medlemmar har sedan dess tillhört församlingen som i dag består av ca 120 medlemmar.

En öppen församling

Gudstjänsterna är öppna för alla. Den som bekänt sin tro på Kristus och låtit döpa sig kan bli medlem. Verksamheten bedrivs på ideell bas och finansieras i huvudsak av insamlade medel.

Gudstjänsten

Vi vill att gudstjänsten skall få leda dig fram till en upplevelse av Gudsnärvaro. Gudstjänsten innehåller solosång, lovsång och tillbedjan med personliga vittnesbörd. Du får lyssna till en bibeltrogen förkunnelse som uppmuntrar, utmanar och utvecklar ditt andliga liv.

Ekumenisk verksamhet

Pingstförsamlingen är medlem i Vaggeryds ekumeniska råd. Tillsammans driver vi Lyckornas förskola. Gemensamma gudstjänster ordnas flera gånger om året.

Mission

Vi deltar med Pingströrelsen i ett internationellt arbete av sociala insatser och understöd av kristen verksamhet.

Barn och Ungdom

Vi vill bereda en trygg och glad gemenskap för barn och ungdomar samt undervisa om de kristna värderingar som varit normgivande för vårt land under århundraden. Här delas erfarenheter av personlig tro på Jesus med inblick i Bibelns färgstarka berättelser.

Vi tror...

på en levande, kärleksfull Gud

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”
Johannesevangeliet 3:16

på Guds son, Jesus Kristus

”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.”
Romarbrevet 5:8

att Jesus har dött, uppstått och lever idag

”Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.”
Apostlagärningarna 1:3

på syndernas förlåtelse genom Jesu död på korset

”Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.”
Kolosserbrevet 1:13-14

på en personlig relation med Gud genom den helige Ande

”Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande.”
Romarbrevet 5:5

på Bibeln, Guds eget ord

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”
Psalm 119:105

att meningen med livet är att leva tillsammans med Gud och att berätta för andra om honom

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matteusevangeliet 28:19-20

Vill du bli kristen?

Börja med att...

  • Erkänna din längtan och ta den på allvar.

  • Försök att ta till dig tron som en verklighet.

  • Tag kontakt med någon kristen, via församlingen eller privat.

  • Skaffa dig information om budskapet, via en samtalsgrupp, Bibeln, böcker etc.

  • Förbered dig att fatta ett beslut.

Fatta ditt beslut!

  • Erkänn ditt behov av honom. (Jag är en syndare)

  • Var villig att vända dig bort från din synd. (Ångra dig)

  • Tro att Jesus dog för dig på korset och att han uppstod från det döda.

  • Bjud genom bön in Jesus Kristus i ditt liv. (Ta emot honom som Herre och frälsare)

Förslag på bön

Jesus, jag vet att jag är en syndare och att jag behöver förlåtelse. Jag tror att du dog för mina synder och jag vill nu vända mig bort från dem. Förlåt mig Jesus. Jag hälsar dig välkommen in i mitt hjärta och in i mitt liv. Jag vill lita på dig och följa dig. Du är min Herre och Gud. I Jesu namn, Amen.

Om du bett denna bön i ditt hjärta, så är du frälst och vi vill att du tar kontakt med oss eller en kristen församling i din närhet.