Här samlas predikningarna från Gudstjänsterna. Håll tillgodo!

 

Just nu håller vi på att gå över till söndaghelaveckan. Predikningar som inte har först över visas här.